Stel, je hebt als ouder reeds betaald voor kinderopvang of een zomerkamp, maar deze worden omwille van Corona afgelast. Wat nu? Heb je nog recht op een terugbetaling, kan je deze kosten nog inbrengen in de personenbelasting, en zo ja aan welke voorwaarden moet je voldoen? Ontdek het in dit blogbericht.

 

Normale regelgeving voor het inbrengen van kinderopvang in de personenbelasting

 

Iedere belastingplichtige kan de kosten voor kinderopvang (voor kinderen jonger dan 12 jaar) inbrengen in de personenbelasting en genieten van een belastingvermindering. Deze vermindering bedraagt 45% op de uitgaven, waarbij u maximaal 11,20 euro per opvangdag, per kind kan inbrengen.

Deze regel is van toepassing voor kinderopvang door opvangcentra, onthaalmoeders en scholen, maar ook zomerkampen komen in aanmerking.

Volgens de normale regelgeving is het niet mogelijk om de belastingvermindering toe te passen, indien een kamp of opvang niet kan doorgaan. Een logisch gevolg hiervan is dan ook dat inschrijvingsgelden terugbetaald worden. Door een versoepeling van deze regelgeving wil men ouders, die het financieel aankunnen, maximaal stimuleren om de jeugd(sport)organisaties te ontzien.

 

Versoepeling wetgeving

 

Nu kan u, ook al gaat het kamp of de opvang niet door, de betaalde som toch inbrengen in uw personenbelasting, en de 45% regel toepassen. Wie zijn inschrijvingsgeld dus niet terugvraagt aan de organisator, heeft toch nog recht op de belastingvermindering.

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing vanaf 14 maart 2020 tot de einddatum die nader te bepalen is door de overheid, op de uitgaven voor kinderopvang.

 

Voorwaarden om toch nog recht te hebben op de belastingvermindering

 

Wilt u toch nog recht hebben op de belastingvermindering voor een activiteit die wordt geannuleerd omwille van Covid-19, dan dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:

  • De opvang, het zomerkamp of een andere oppasactiviteit kan omwille van de overheidsregelgeving omtrent het Corona-virus niet doorgaan.
  • Er zijn effectief uitgaven gedaan voor de desbetreffende activiteit (inschrijvingsgeld, betalen van de opvang…)
  • De uitgaven zouden in aanmerking gekomen zijn om (onder normale omstandigheden) op te nemen in de personenbelasting.
  • De ouders kunnen hun uitgaven voor de opvangactiviteit terugvorderen, maar beslissen om dit niet te doen. Slechts een deel terugvorderen, zorgt er ook voor dat u geen recht meer heeft op de belastingvermindering.
  • De organisator van de activiteit bezorgt aan de ouders het modelattest dat hiervoor reeds bestaat. Op dit attest mogen de dagen waarop de opvang niet kon doorgaan ook ingevuld worden, op voorwaarde dat de ouders hun uitgaven niet terugvorderen voor deze dagen.

 

Nog extra vragen, of wenst u graag nog wat extra informatie betreffende uw persoonlijke situatie? Contacteer ons dan gerust en wij helpen je graag verder!