GDPR

Vanaf 25 mei 2018 gaan de nieuwe Europese privacyregels van kracht. De General Data Protection Regulation of GDPR heeft betrekking op alle organisaties die werken met gegevens van inwoners van de Europese Unie. In de praktijk betekent dit dat ondernemingen toelichtingen moeten kunnen geven bij deze GDPR-regels, alsook kunnen aantonen wat zij hebben ondernomen om aan de GDPR-regels te voldoen.

In functie van onze opdracht als uw accountant beschikken wij over veel van uw persoonlijke gegevens, waaronder ook gevoelige gegevens. In een boekhoudkantoor wordt de rechtmatigheid van de verwerking hiervan gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst. Dergelijke zaken worden vastgelegd via de opdrachtbrief, die we bij uw volgende bezoek aan ons kantoor zullen voorleggen.

Met dit schrijven wensen wij u ervan op de hoogte te stellen dat u, de klant, steeds beschikt over het recht van inzage in uw persoonlijke gegevens. Wanneer u dit wenst uit te oefenen beschikken wij over een termijn van één maand om te reageren op het verzoek. Verder beschikt u, de klant, steeds over het recht op rectificatie of wissing (recht op vergetelheid) of verbetering van de persoonsgegevens.

Ten slotte wensen wij u mede te delen dat de verwerking van uw persoonsgegevens altijd beperkt wordt tot hetgeen strikt noodzakelijk is. De bewaringstermijn hiervan beantwoordt steeds aan de wettelijke bepalingen hieromtrent.

Indien u nog vragen heeft omtrent uw persoonlijke gegevens en verwerking ervan, rechten die u kan uitoefenen of andere bezorgdheden zijn wij steeds bereid u op alle mogelijke manieren te helpen.