Facturen bijhouden, liquiditeit opvolgen, analyses uitvoeren, contracten archiveren, fiscale optimalisaties opzoeken, boekhoudkundige wetgeving opvolgen,… Bij een bedrijfsboekhouding komen heel wat zaken samen. Als boekhouder begrijpen we maar al te goed dat ondernemers de focus wensen te leggen op hun core business, waardoor de financiële administratie soms een uitdaging is. Gebeurt de boekhouding niet op een correcte manier, dan stoot je vroeg of laat op problemen. Ontdek hier wat de verplichtingen zijn van vennootschappen én wat het belang is van een goede boekhouder voor je bedrijf. 

Het belang van een goede boekhouding voor een vennootschap

Het bijhouden van een boekhouding is een wettelijke vereiste en bovendien is het cruciaal dat je boekhouding correct is als de fiscus langskomt. Maar een boekhouding is daarnaast een handig beleidsinstrument voor een heel aantal zaken: het biedt een overzicht van de financiële situatie van je vennootschap, waardoor je doordachte beslissingen kan maken op korte en lange termijn. Zo anticipeer je op toekomstige in- en uitgaven en vermijd je onverwachte verrassingen. Bovendien biedt een goede boekhouding een kant-en-klare kijk op het efficiënt opvolgen van je debiteuren. Last but not least is een betrouwbare boekhouding een must voor een vlottere belastingsaangifte, waardoor tijd bespaard kan worden. Als ondernemer heb je er dus alle baat bij om de financiële administratie van je vennootschap prioritair te behandelen.

Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen van een vennootschap?

Vennootschappen zoals BV’s, NV’s en CV’s moeten altijd een dubbele boekhouding hanteren, met uitzondering voor een VOF’s en Comm.V’s. Sectoren zoals verzekeringen, beleggingen, kredieten en de beurs zijn ook verplicht om een dubbele boekhouding te hanteren, ongeacht de omzet. Ondernemingen en maatschappijen met een omzet hoger dan €500.000 zijn verplicht om een dubbele boekhouding te gebruiken.

Bij een dubbele boekhouding moet je, in tegenstelling tot bij een enkelvoudige boekhouding, alle inkomsten en uitgaven van je bedrijf registreren en ‘tegenboeken’. Tegenover elke verrichting komt dus een betaling of ontvangst te staan waardoor transacties ‘dubbel’ worden geboekt. Een boekhouding moet informatie verstrekken over alle inkomsten en uitgaven in de onderneming en moet alle bewijsstukken bevatten zoals facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, enzoverder.

Digitalisering vennootschapsboekhouding

In een wereld waar digitalisering centraal staat, kan ook de boekhoudsector niet achterblijven. Digitalisering brengt veel voordelen met zich mee dankzij koppelingen en automatisatie:

  • Facturen en bonnetjes kunnen via de handige app aangeleverd worden;
  • Het is mogelijk om facturatiesystemen of kassasystemen rechtstreeks met het boekhoudingsprogramma te koppelen;
  • Je kan te allen tijde live jouw cijfers opvolgen;
  • De digitalisering van een boekhouding zorgt voor een continue aanlevering van documenten en informatie i.p.v. periodieke pieken;
  • Facturen kunnen rechtstreeks van bij de leverancier binnenkomen in het boekhoudprogramma;
  • In het programma is het mogelijk om facturen op te maken en uit te sturen met koppeling aan een rappelsysteem;
  • Betalingen worden d.m.v. één bestand uitgevoerd i.p.v. één per één;
  • Loonadministratie kan gekoppeld worden aan het programma.

Bij Multifisk kan je terecht voor de volledige digitalisering van je vennootschapsboekhouding

De voordelen van een betrouwbare boekhouder

Bij een dubbele boekhouding is een boekhouder een wettelijke vereiste, maar daarnaast is een boekhouder een enorme tijdwinst gezien de complexiteit van sommige legale voorschriften. Een boekhouder helpt je om je financiële administratie te beheren en je wettelijke verplichtingen aan de overheid na te komen. Daarnaast is een boekhouder ook een vertrouwenspersoon én een adviseur die je boekhouding fiscaal kan optimaliseren.

Een boekhouder volgt voor jouw vennootschap de laatste wetgevingen op. Zodra er nieuwigheden zijn die voordelig zijn voor je onderneming, kan je boekhouder hier snel op inspelen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de nieuwe regelingen rond aftrekbare kosten of fiscale gunstregelingen.

Daarnaast kan je rekenen op advies op maat van jouw bedrijf: de grootte van je onderneming, je toekomstplannen, je doelstellingen en je ondernemingsvorm kunnen een invloed hebben op hoe je gaat boekhouden. Jouw boekhouder is daarom jouw aanspreekpunt om transparant te communiceren over het opstellen van een financieel plan, het veranderen van ondernemingsvorm, het inwinnen van informatie rond investeringen,… . Je kiest m.a.w. voor een dienst op maat van je vennootschap. 

We stellen ons bij Multifisk op als een betrouwbare partner die je steeds kan raadplegen voor professionele hulp en advies rond jouw vennootschap. Wens je meer informatie te verkrijgen? Neem contact op met één van onze experts en we bieden graag een antwoord op al jouw vragen.