Fiscaliteit in de paardensector

Vandaag zet de fiscus meer in op het opsporen van ondernemingen die permanent verlieslatend zijn. Na een uitgebreide screening zullen ze proberen om het verlies van dergelijke activiteiten op nul te zetten. Volgens de fiscus gaat het in die gevallen namelijk om uit de hand gelopen hobby’s onder de vorm van een zelfstandige activiteit om zo de verliezen ervan te kunnen aftrekken van andere inkomsten. Het blijft niet enkel bij de inkomstenbelasting want ook op de btw-aftrek zet de fiscus de aanval in.

Kostenaftrek gereduceerd tot nul

Er zijn heel wat manèges, paardenfokkerijen, paardenhandelaars, stoeterijen die problemen ondervinden bij deze materie. Zo is er heel wat rechtspraak tegen kleine bedrijfjes in deze sector over belastingplichtigen die de kosten van de activiteit aftrekken van hun andere inkomsten. De fiscus (vaak gevolgd door de rechtbanken) kwalificeren de activiteit dan als hobby, waardoor de kostenaftrek gereduceerd wordt tot nul.

Via datamining probeert de fiscus te achterhalen welke ondernemingen, die 5 jaar of langer na oprichting, nog steeds verlieslatend zijn en dus geen positieve resultaten kunnen voorleggen.

Btw aftrek

Inzake btw-aftrek komt de discussie minder voor. Mede doordat de winstgevendheid van een onderneming daar eigenlijk niet doorslaggevend is. In voorbije rechtspraken werd dit ook duidelijk gemaakt.

Voorbeeld rechtspraak omtrent btw-aftrek in paardensector

De fiscus achterhaalde dat een bepaalde onderneming na bijna 20 jaar nog steeds geen winst maakte. De hoofdactiviteit van de vennootschap is het fokken van sportpaarden en registreert zich voor btw-doeleinden als dekstation voor paarden.

De onderneming omvat uiteraard heel wat andere activiteiten, zoals het fokken van paarden, trainen, verkoop van sperma en professionele sportwedstrijden. Maar de fiscus stelde vast dat er amper omzet was en dus bijgevolg helemaal geen winst. De fiscus meent dus dat de vennootschap zich hierdoor niet als btw-belastingplichtige kan kwalificeren waardoor ze de btw-aftrek zouden verliezen.

De rechtbank gaf eerst de fiscus gelijk, maar in hoger beroep werd dit arrest verbroken. Terecht, omdat btw-plicht niet gekoppeld is aan winst, maar wel aan economische activiteit. De vennootschap werd namelijk opgericht met een specifiek doel, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
Daarnaast kan de onderneming ook aantonen dat ze over de nodige vergunningen beschikt en dat er een professionele infrastructuur aanwezig is. Er is ook personeel en ze beschikt over een groot paarden- en spermabestand. Tenslotte worden er ook effectief verkopen gerealiseerd. De activiteit is weliswaar niet rendabel maar dat is voor btw-doeleinden niet relevant.

Verdeelde rechtspraak

Het is met zekerheid te zeggen dat de rechtspraak nog enigszins verdeeld is in ons land omtrent dergelijke casussen. Het hof van beroep aanziet het niet als een hobby, terwijl de rechtbank van eerste aanleg dat wel doet, zeker op vlak van BTW. Indien de activiteit voldoende professioneel wordt aangepakt, met enige inkomsten over een langere periode is er dus geen vuiltje aan de lucht en kan je de activiteiten zorgeloos voortzetten.

Boekhouders en accountants binnen de paardenbranche

Bent u ook actief binnen de paardensector en op zoek naar een betrouwbare boekhouder met kennis van de sector? Dan bent u bij Multifisk aan het juiste adres. Wij hebben een grote affiniteit met de paardensport en jumpinggebeuren en zijn dan ook echt thuis in deze wereld.

Ons klantenbestand in deze sector is zeer ruim, met onder andere hoefsmeden, fokkers, nationale en internationale ruiters, handelaars, maneges, pensionstallen, dierenartsen, tandartsen, stoeterijen, handelszaken in ruiterbenodigdheden, organisaties van jumpings, events en stages, trainers, … te veel om op te noemen.

Niet elke boekhouder is bijvoorbeeld op de hoogte van de manier van werken met paarden die naar buitenland verkocht worden, exportdocumenten, aankoop van sperma en embryo’s/ICSI, commissies, vreemde valuta, enzoverder. Multifisk weet wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een paardenbedrijf.

Wij stellen ons op als betrouwbare partner, die u altijd kunt raadplegen voor het onderzoeken van uw financiële resultaten, voor hulp bij uw administratie en voor slimme adviezen voor het verhogen van het rendement van uw paardenhouderij. Bovendien ook op internationaal niveau! Graag meer info verkregen? Neem gerust contact met ons op!