Heeft u één of meerdere personenwagens op naam van uw bedrijf? Dan weet u ongetwijfeld dat u de kosten gedeeltelijk, volledig of zelfs voor meer dan 100% kan aftrekken van uw belastingen. In 2020 verandert de wetgeving rond de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens echter aanzienlijk, waardoor vele ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Geen paniek – hieronder geven we u in hapklare stukken alle nodige uitleg!

Minder uitstoot, meer aftrekbaarheid

De fiscale aftrekbaarheid die vandaag de dag van kracht is, en ook de situatie in 2020 waar we naartoe trekken, berust grotendeels op 1 centraal principe: de CO2-uitstoot. Het bedrag dat u per personenwagen kan inbrengen wordt namelijk op basis daarvan berekend. Momenteel (in 2019) is het zelfs zo dat elektrische wagens, die met uitzondering van hybrides geen CO2-uitstoot hebben, voor 120% fiscaal aftrekbaar zijn. Hoe lager de uitstoot (en dus hoe milieuvriendelijker de wagen), hoe meer kosten u van uw belastingen kan aftrekken.

Strengere wetgeving en hogere CO2-normen

Wat er verandert in 2020? Een algemene verstrenging van de fiscale aftrekbaarheid. De CO2-waarden van personenwagens worden in het algemeen strenger (lees: hoger) beoordeeld, waardoor de fiscale aftrekbaarheid dan ook lager zal liggen. U zal als zaakvoerder dus meer moeten betalen bij de aanschaf van nieuwe personenwagens en de werknemer zal er als voordeel van alle aard ook maandelijks niet meer belastingen op moeten betalen, tenzij er sprake is van een valse hybride (door de hoge CO2).

Een kort overzicht van de concrete aanpassingen:

  • Elektrische wagens zijn voortaan slechts 100% fiscaal aftrekbaar in plaats van 120%. Toch verwachten we niet dat de forse groei van elektrische bedrijfswagens zal afnemen – wagens op benzine en diesel worden vanaf 2020 immers ook zwaarder belast, wat elektrische wagens nog steeds het interessantst maakt op fiscaal vlak.

 

  • Hoeveel de fiscale aftrekbaarheid bedraagt, wordt als volgt berekend: 120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2 per km). Die coëfficiënt hangt af van het type motor van de wagen – voor een dieselmotor is de coëfficiënt 1, voor benzine en andere brandstoffen is dit 0,95  en 0,9 voor CNG/aardgas (enkel de aardgasmotoren met max 12 FPK). Bovendien geldt er een maximum aftrekbaarheid van 100% en een minimum van 50% voor wagens die een CO2 hebben lager dan 200. Vanaf 200 en meer geldt er een minimum van 40% aftrekbaarheid.

 

  • Het percentage dat bij de berekening hierboven uit de bus komt, bepaalt ook de aftrekbaarheidheid van de brandstofkosten. Die zullen volgens hetzelfde percentage aftrekbaar zijn.

 

  • Bijkomende kosten omtrent de financiering van de wagen blijven voor 100% aftrekbaar. Dit is voortaan de maximale aftrekbaarheid voor alle bijkomende wagenkosten (in tegenstelling tot het huidige maximum van 120% vóór 2020).
    De CO2-uitstoot van zogenaamde ‘valse hybrides’ wordt herzien en opgetrokken. In de praktijk ziet men namelijk dat deze een uitstoot hebben die aanzienlijk hoger ligt dan wat de cataloguswaarden beweren.

 

  • Personenwagens aangekocht voor 1 januari 2018 behouden hun aftrekbaarheid van 75%. U zal dus niet retroactief belast worden op wagens die u voor 1 januari 2018 aangeschaft heeft. Dit geldt enkel voor auto’s in personenbelasting (eenmanszaken). Deze uitzondering geldt dus niet voor vennootschappen (bij uitzondering van valse hybride wagens).

Dat zijn de belangrijkste wijzigingen waar u voortaan rekening mee moet houden. Toch nog vragen of opmerkingen omtrent uw bedrijfswagens? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers om een vrijblijvende afspraak vast te leggen!