Wegenwerken die voor de deur plaatsvinden, kunnen ernstige hinder met zich meebrengen. Zeker voor ondernemers kan dit van toepassing zijn; Klanten die niet tot aan de deur geraken, parkeerplaatsen die onbereikbaar worden of of klanten die zelfs de straat niet in kunnen. Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele problemen die wegenwerken met zich kunnen meebrengen. In sommige gevallen kan het zelfs zo ver gaan dat bedrijven verplicht worden om de deuren even te sluiten.

Daarom kunnen zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die hinder ondervinden van wegenwerken genieten van een premie van 2000 euro. Ondernemingen die daarbovenop genoodzaakt zijn om de zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten wegens de hinder, kunnen genieten van een sluitingspremie van 80 euro per dag.

Wat valt nu precies onder ernstige hinder?

Om van ernstige hinder te kunnen spreken moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De oppervlakte die de wegenwerken omvatten moet minstens 50m² groot zijn;
  • De rijbaan of een deel van de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
  • De wegenwerken moeten de officiële status ‘concreet gepland’ hebben, en een startdatum moet gekend zijn;
  • De werkzaamheden zullen minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen duren.
  • Het adres van de betrokken onderneming ligt in de hinderzone, die vastgesteld wordt in de database van geregistreerde wegenwerken (GIPOD)

Wie kan de hinder- of sluitingspremie genieten?

Voor beide premies moet het gaan om een kleine onderneming met maximum 9 werknemers die zware hinder ondervinden van lopende wegenwerken. Daarbovenop moet de betrokken vestiging vaste openingstijden hebben.
Verder zijn de aanvaardbare activiteiten de detailhandel, de horeca en allerlei diensten waarvoor direct en persoonlijk contact nodig is en die niet op een andere locatie kunnen uitgeoefend worden. Hiervoor wordt gekeken naar de NACE-code die de vestiging meekrijgt van de btw-administratie of RSZ.

Hoeveel bedraagt de hinderpremie?

De hinderpremie bedraagt standaard 2000 euro. Deze premie kan elke onderneming maximaal één keer per jaar en één keer per periode van hinder bekomen.

De sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat de onderneming de deuren moet sluiten. De zaak moet hiervoor wel minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen gesloten zijn.

Binnen dezelfde hinderperiode kunnen verschillende sluitingsperiodes zijn die niet aansluiten op elkaar. Deze kunnen in blokken van maximaal 30 dagen aangevraagd worden. Er kunnen dus meerdere premies aangevraagd worden, als de zaak langer dan 30 kalenderdag gesloten blijft.

Ondervind jij als ondernemer ook hinder van wegenwerken voor de deur? Heb je extra vragen omtrent deze premies? Neem dan gerust contact op met ons en we helpen u graag verder!