Enkele nuttige links

Nu het coronavirus plots een extreme impact heeft op ons dagelijkse leven, rijzen er ook heel wat vragen op. Vooral voor ondernemers kunnen de getroffen maatregelen wel wat voor problemen zorgen. Wij lijsten alvast enkele nuttige links op, waar u meer informatie kan terugvinden over COVID-19 en over de steunmaatregelen die momenteel in het leven geroepen worden.

Informatie over steunmaatregelen voor bedrijven

 • Meer informatie over de steunmaatregelen die de overheid toekent aan onderneming die hinder ondervinden van het Coronavirus vindt u hier. U vindt daar ondere andere terug welke bedrijven in aanmerking komen, en hoe ze deze steun aanvragen.

 

Informatie over vervangingsinkomens en versoepeling van sociale bijdragen

 • Extra info over de versoepeling van de betaling van sociale bijdragen en de toekenning van vervangingsinkomens vindt u hier.

 

Informatie over het virus zelf

 • Op de website “info-coronavirus” kan u alle actuele informatie rond het Coronavirus zelf terugvinden, alsook links naar websites met meer informatie voor reizigers, zorgverleners, onderwijssector, bedrijven en consumenten.

 

Nuttige tips voor werkgevers

Betalingsuitstel voor kredieten?

Onder bepaalde voorwaarden wel. De regering en de Nationale Bank van België hebben samen met de financiële sector een overeenkomst uitgewerkt omtrent het betalingsuitstel van kredieten, dit dankzij een staatswaarborg van 50 miljard euro.

De overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • Bestaande kredieten
  Niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen in liquiditeitsnood, ten gevolge van de coronacrisis, kunnen genieten van een betalingsuitstel voor hun kredieten t.e.m. 30 september 2020. Deze maatregel geldt zowel voor de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen. Dit zonder aanrekening van bijkomende kosten. Hetzelfde geldt voor particulieren met hypothecaire kredieten.
  Voorwaarden:
  De bedrijven moeten ‘levensvatbaar’ zijn. Dit wordt gedefinieerd a.d.h.v. de betalingsachterstand. Bedrijven die op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen, worden als ‘levensvatbaar’ beschouwd en komen in aanmerking.Voor gezinnen met twee werkenden waarvan één technisch werkloos is, zal geen beroep kunnen gedaan worden op betalingsuitstel als op hun bankrekening 500.000 euro bedraagt, volgens de voorzitter van Febelfin.
 • Nieuwe kredieten
  De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.
  Om te vernemen of u in aanmerking komt voor het betalingsuitstel, of voor het indienen van de aanvraag, neemt u best contact op met uw bank. De garantieregeling zal via een Koninklijk Besluit worden uitgevoerd nadat de regering bijzondere machtigingen heeft gekregen van het parlement.

Nog een aantal nuttige links:

Meer informatie voor kredieten van bedrijven vindt u op: https://www.unizo.be/

Regelmatige updates vindt u op de website van Febelfin: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld