Bitcoins en andere cryptomunten zijn bij veel beleggers zeer geliefd. De handel in virtuele munten zoals Bitcoins is de laatste jaren enorm populair geworden. Deze digitale munten beginnen steeds meer door te dringen als een erkend betaalmiddel, en dit is de FOD Financiën niet ontgaan. Vooraleer u beslist om te beleggen op de markt van de digitale munten, is het belangrijk dat u zich correct informeert over de fiscale implicaties in België rond deze cryptomunten. Ontdek hier alles wat u moet weten alvorens u zich aan deze investering waagt.

Cryptomunten komen de laatste tijd steeds meer in het nieuws voor. Dankzij hun lage toegangsdrempel en de vele succesverhalen, stijgt de vraag meer dan ooit en investeren zowel professionele beleggers als particulieren in deze markt. Maar bent u ook op de hoogte van de fiscale gevolgen van het beleggen in cryptomunten op uw belastingaangifte?  Hieronder vindt u de belangrijkste aspecten waarmee u rekening moet houden.

Afhankelijk van uw situatie, wordt er een verschillend belastingregime opgelegd in België. De wetgeving voorziet vier scenario’s: de passieve investeerder, de particuliere investeerder, de professional en de vennootschap. 

 

Ik ben een passieve investeerder

Indien u als particulier in Bitcoins of andere cryptomunten handelt met het oog op een investering op lange termijn, dan hoeft u geen belastingen te betalen. U belegt dan namelijk als een ‘goede huisvader’. De grens tussen een normaal beheer van uw privévermogen en speculeren is een feitenkwestie. Een van de manieren om dit na te gaan is via volgende vragenlijst opgesteld door de fiscus.

De criteria luiden als volgt:

  • de particulier mag maar een beperkt percentage van zijn roerend vermogen investeren;
  • de particulier hanteert een buy & hold-strategie. D.w.z. dat de munten voor lange tijd (ongeveer een jaar) moeten worden bijgehouden en de aankopen voldoende gespreid moeten zijn; 
  • er mogen maar een beperkt aantal verrichtingen plaatsvinden;
  • er mag geen beroep worden gedaan op externe financiering.

Als u niet zeker weet of u onder dit belastingregime valt, dan is het aangeraden om een vraag in te dienen bij de de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). Deze kan hier verkregen worden.

 

Ik ben een particuliere handelaar/trader/speculant

Wanneer u als particulier regelmatig handelt in cryptomunten, dan wordt u niet langer als passieve investeerder beschouwd, maar als particuliere handelaar. Het doel van de particuliere handelaar is om op korte tijd veel winst te maken door actief in te spelen op de volatiele prijsschommelingen. Ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van een specifieke software om aan- en verkopen te doen zal dit niet meer als een goede huisvader worden beschouwd. In dat geval zullen de winsten door de fiscus beschouwd worden als een extra bron van inkomsten, en zal u wél belastingen moeten betalen op uw winsten. Je zal jouw inkomsten moeten aangeven in de rubriek ‘diverse inkomsten’ van uw belastingaangifte. Echter kunnen de verliezen in mindering gebracht worden van de winsten.

Aangezien de winsten die voortvloeien uit beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben, vallen deze inkomsten vaak onder ‘divers inkomen’. Op deze categorie wordt u 33 procent belast. Het feit dat de prijs van cryptomunten sterk schommelt is volgens de fiscus al een aanleiding om snel over speculatie te spreken.

 

Ik ben een professional

Wanneer u in het kader van uw beroepsbezigheden cryptomunten verhandelt, dan wordt dit door de fiscus beschouwd als beroepsinkomen. Dit kan het geval zijn wanneer er sprake is van zeer veel transacties per week en wanneer dit ook een bezigheid is waar je frequent mee bezig bent. In dat geval valt u onder de gangbare belastingtarieven, zelfs als de cryptomunten voor eigen gebruik gekocht worden. Er zullen dan sociale bijdragen en personenbelasting betaald dienen te worden. 

 

Ik ben een vennootschap

Wanneer je dit cryptomunten verhandelt vanuit een vennootschap zal je belast worden aan het belastingtarief van de vennootschappen. 25% of het verlaagde tarief van 20%. Daarom kan het soms interessant zijn om jouw cryptoactiviteit onder te brengen in een vennootschap wanneer dit in de personenbelasting als een beroepsinkomen wordt aanzien. Op die manier vermijdt u de hoge progressieve tarieven van de personenbelasting. Bij Multifisk kunnen wij u helpen bij deze optimalisatie.

We stellen ons bij Multifisk op als een betrouwbare partner die u steeds kunt raadplegen voor professionele hulp en advies. Wenst u meer informatie te verkrijgen? Neem contact op met één van onze experts en we bieden graag een antwoord op al uw vragen.