Om het Belgische wagenpark te vergroenen en zo de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, heeft de federale regering in het regeerakkoord een aantal wijzigingen doorgevoerd rond de autofiscaliteit. CO2-emissievrije bedrijfswagens moeten vanaf 2026 de norm worden. Door concrete fiscale maatregelen uit te werken voor de komende jaren wil de regering werkgevers en leasingmaatschappijen helpen om ruim op voorhand de nodige acties en aanpassingen uit te voeren betreffende niet-volledig emissievrije voertuigen. Ook de fiscaliteit omtrent laadpalen wordt aangepast. Er wordt zowel voor particulieren als ondernemingen een fiscaal voordeel voorzien voor de investering in laadpalen.

 

Op 18 mei 2021 werd het wetsontwerp omtrent de vergroening van onze mobiliteit door de federale regering goedgekeurd. Mits goedkeuring door het parlement, zal de nieuwe regeling zijn eerste gevolgen kennen vanaf 01 juli 2023.

 

De algemene ‘gramformule’ – aanschaf voor 01 juli 2023

Personenauto’s die aangekocht worden voor 01 juli 2023 volgen de bestaande algemene formule omtrent aftrekbaarheid. Deze zouden in dezelfde mate aftrekbaar blijven zoals dat nu het geval is en dit ‘levenslang’. De aftrekbaarheid ligt momenteel tussen 50% – 100%, afhankelijk van onderstaande formule. Volledig elektrische bedrijfswagens zijn 100% aftrekbaar.

Aftrek – % = 120% – (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gram CO2 per km )

 

Uitzondering: De minimale fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens met een CO2-uitstoot gelijk of groter dan 200 g/km bedraagt 40%.

Brandstofcoëfficient:

 • Diesel (en de hybride varianten daarvan) = 1
 • CNG (aardgas) indien de fiscale PK < 12 = 0,90
 • In alle andere gevallen = 0,95

Overgangsregeling – aanschaf tussen 01 juli 2023 en 31 december 2025

Voor personenauto’s die op fossiele brandstof rijden (diesel, lpg, cng of benzine) en die tussen 01 juli 2023 en 31 december 2025 worden aangekocht, zullen de nieuwe voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens van toepassing zijn. Hier voorziet het wetsontwerp in een overgangsregeling. De fiscale aftrekbaarheid volgens de algemene ‘gramformule’ zal dan vanaf 01 januari 2025 maximaal 75% bedragen, in 2026 maximaal 50%, in 2027 maximaal 25% om uiteindelijk tot nul herleid te worden vanaf 2028 en verdere jaren. Daarnaast zal de aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten voor plug-in hybride bedrijfswagens die aangeschaft zijn vanaf 01 januari 2023 beperkt worden tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybridewagen. Deze maatregel eindigt op 1 januari 2026.

 

OPGELET: Er is een addertje onder het gras. Tijdens de overgangsperiode verdwijnen de minima’s. D.w.z. dat wagens met een CO2 vanaf 240 gram (diesel) of 253 gram (benzine) 0% aftrekbaarheid zullen hebben vanaf 01 januari 2025. Andere wagens kunnen dus ook al ver onder de opgegeven grensbedragen zakken.

 

Aftrekbaarheid na 2025

Personenwagens (inclusief hybridewagens) die vanaf 01 januari 2026 aangekocht worden zullen enkel nog aftrekbaar zijn indien het koolstofemissievrije personenwagens betreft, nl. elektrische wagens en wagens op waterstof. Er zal dan m.a.w. geen fiscale aftrekbaarheid meer zijn voor personenwagens die op fossiele brandstof rijden. De fiscale aftrekbaarheid zal als volgt evolueren: 

 • Aangekocht vanaf 2026: levenslang aftrekbaar tegen 100% 
 • Aangekocht vanaf 2027: levenslang aftrekbaar tegen 95% 
 • Aangekocht vanaf 2028: levenslang aftrekbaar tegen 90% 
 • Aangekocht vanaf 2029: levenslang aftrekbaar tegen 82,5% 
 • Aangekocht vanaf 2030: levenslang aftrekbaar tegen 75% 
 • Aangekocht vanaf 2031: levenslang aftrekbaar tegen 67,5% 

 

Aftrekbaarheid van camionettes

Vanaf 2023 wordt een verhoogde investeringsaftrek voor de aanschaf van emissievrije vrachtwagens en bestelwagens aangekondigd. Daarnaast zullen de regels verstrengen voor lichte vrachten om op die manier een ontwijking van bovenstaande regels tegen te gaan.

 

Aftrekbaarheid laadpalen

In het wetsontwerp voorziet de overheid ook een financiële stimulans voor bedrijven die laadpalen plaatsen. Op deze manier wil de federale regering de laadinfrastructuur in België uitbreiden. Bedrijven kunnen genieten van een aftrekpercentage van 200% wanneer zij hun laadinfrastructuur plaatsen vóór 31 december 2022. Wanneer de installatie gebeurt tussen 01 januari 2023 en 31 augustus 2024, dan bedraagt de aftrekbaarheid 150%. Om te kunnen genieten van deze aftrekbaarheid, moeten de laadpalen aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De laadpalen moeten publiek toegankelijk zijn, maar dat mag uiteraard tegen betaling; 
 2. De laadpalen moeten worden opgenomen in een laadnetwerk zodat mensen deze kunnen vinden via hun GPS;
 3. De laadpalen moet geregistreerd worden bij de FOD Financiën;
 4. De laadpalen moeten ook intelligent zijn, d.w.z. dat ze hun stroomcapaciteit kunnen regelen volgens het aantal wagens en het uur van de dag. 

Laat je vooraf goed adviseren en analyseer de verschillende mogelijkheden. We stellen ons bij Multifisk op als een betrouwbare partner die je steeds kunt raadplegen voor professionele hulp en advies. Wens je meer informatie te verkrijgen? Neem contact op met één van onze experts. We bieden graag een antwoord op al jouw vragen.