Koopt u een oudere of bestaande woning van minimum 10 jaar oud, maar bent u van plan grondig te renoveren? Dan kan dit al jaren aan een btw-tarief van 6%. Voor velen is deze regeling een pak voordeliger dan zelf een nieuwbouw plaatsen. Maar tijdelijk kan u nu onder bepaalde voorwaarden ook slopen en wederopbouwen aan hetzelfde voordelige tarief in België. Voorheen bestond er reeds een vergelijkbare regeling die van toepassing was in 32 opgelijste centrumsteden. Deze regeling bijft ook nog steeds gelden bovenop de nieuwe regeling die hieronder besproken zal worden.

De nieuwe regeling werd opgenomen in het ontwerp van de programmawet Begrotingsopmaak 2021. 

 

Nieuwe regeling sinds 2021

Sinds 1 januari 2021 wordt onder bepaalde voorwaarden toegestaan dat u bij de aankoop van een nieuwbouwwoning op het deel van de constructie slechts 6% btw betaalt i.p.v. 21%. Belangrijk is vooral dat zowel sloopwerken als de bouwwerken door dezelfde persoon gebeuren. In dat geval zal zowel op de grond als het gebouw het 6% tarief gelden. Het gunstige btw-tarief geldt tot en met 31/12/2022 en kan ook worden toegepast op lopende projecten. 

Bovendien is een constructie met recht van opstal (RVO) mogelijk indien het RVO juist gedefinieerd is.

Voor de lopende projecten, dus projecten die gestart zijn voor 1 januari 2022, kan het verlaagde btw-tarief toegepast worden op handelingen/werken die gefactureerd worden na 1 januari 2021. Let wel, hiervoor moet een verklaring opgemaakt en ingediend worden, ten laatste 31 maart 2021. Voor projecten waarvan de omgevingsvergunning ingediend wordt na 1 juli 2022, kan slechts 25% van het totale bedrag worden onderworpen aan het verlaagde tarief.

Het plaatsen van serres en tuinhuizen of de aanleg van een tuin, oprit, zwembad of omheining vallen niet onder deze regeling. Het verlaagde btw-tarief kan enkel worden toegepast op werken met betrekking tot de eigenlijke woning. Alle andere werken worden onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. 


De voorwaarden

Om het gunstig btw-tarief te genieten dient u als koper aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moet u:

  • … de woning zelf aankopen en niet via een vennootschap
  • … zelf in de woning wonen en zonder uitstel uw domicilie verzetten
  • … geen eigenaar zijn van een andere woning
  • … een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2

Tot slot dient u minimum 5 jaar aan bovenstaande voorwaarden te blijven voldoen. 

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.