Doet ‘Ultimate Beneficial Owner’ bij u al een belletje rinkelen? Als u (mede-)eigenaar bent van een vennootschap, dan is de kans groot dat u die term inmiddels heeft zien passeren. Het is namelijk zo dat iedere uiteindelijke begunstigde van een vennootschap zich verplicht moet registeren in het UBO-register, en dat tegen 30 september. Doet u dat niet, dan riskeert u een flinke geldboete. In dit artikel leggen we uit wat precies nodig is om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving. Een eigenaar van een fractie van minder dan 25% van de aandelen moet zich niet registreren.

Wat is het UBO-register? 

Een UBO, of Ultimate Benificial Owner, is de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap – dat zijn alle personen met 25% of meer van de aandelen. Het register is dus een document waarin die begunstigden opgelijst staan. In het geval van een vzw of stichting zullen de voorzitters of de raad van bestuur in het UBO-register opgegeven moeten worden.

De wet die het UBO-register vanaf 30 september 2019 verplicht maakt, is oorspronkelijk tot stand gekomen om witwaspraktijken en financiering van terrorisme te bestrijden. Voor vele vennootschappen brengt dat dus een hoop papierwerk met zich mee. Ondernemers kunnen zich hiervoor laten bijstaan door hun boekhouder, de bank of een advocaat.

 

Sancties bij laattijdigheid of incorrecte informatie

Vooral in het geval van ondernemingen met een complexe bedrijfsstructuur kan het lastig zijn om het UBO-register correct in te vullen. En toch is het zeer belangrijk om dit zonder fouten én op tijd (tegen 30 september 2019) in te dienen. Bij het niet-nakomen van deze informatieverplichting kan een strafrechtelijke boete gegeven worden van 400 tot 40.000€. Voor leden van het bestuursorgaan kan er een bijkomende administratieve geldboete van 250 tot 50.000€ worden opgelegd.  

 

Hoe UBO-register opstellen?

Indien u alles zelf in orde wenst te brengen, dan vindt u alle nodige informatie op https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register. U zal gevraagd worden een aantal gegevens van iedere UBO in te vullen (zoals naam, nationaliteit, geboortedatum, het aandelenpercentage in het bedrijf of verblijfsadres) via www.myminfinpro.be