Om bedrijven een hart onder de riem te steken in deze uitdagende periode en te voorkomen dat ze investeringen zouden uitstellen, riep de overheid enkele fiscale maatregelen in het leven. Zo werd op 15 juli 2020 beslist dat de eenmalige investeringsaftrek voor kmo’s opgetrokken werd van 8% naar 25%. Dit is van toepassing op vaste activa die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 verkregen zijn.

Wat houdt de verhoogde investeringsaftrek in?

Concreet houdt dit in dat KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepers een bepaald percentage van de investeringswaarde extra kunnen aftrekken van hun belastbare winst. Het percentage wordt eenmalig toegepast op de aanschafwaarde van de goederen. In de algemene regel moet het dus gaan om materiële vaste activa, die in nieuwstaat zijn aangekocht.

Deze activa dienen gebruikt te worden in België en uitsluitend voor het beoefenen van beroepsgerelateerde werkzaamheden. Daarnaast moeten ze over ten minste 3 jaar afschrijfbaar zijn, waardoor bijvoorbeeld ook leasing in aanmerking komt.

Tot nu toe lag het standaardpercentage van eenmalige investeringsaftrek op 8%, maar door de huidige crisissituatie werd dit opgetrokken tot 25%. Hierdoor worden ondernemingen aangespoord om bepaalde investeringen toch dit jaar te doen, omdat het voordeliger kan uitkomen.

Waar moet u aan voldoen?

De verhoogde investeringsaftrek voor vaste activa is van toepassing op ondernemingen die vallen onder de definitie van kleine vennootschap. Een bedrijf wordt gedefinieerd als een kleine vennootschap wanneer die in het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • Er mogen gemiddeld niet meer dan 50 werknemers tewerkgesteld zijn.
  • De jaaromzet mag niet hoger liggen dan € 9.000.000 exclusief btw.
  • Het balanstotaal mag niet over € 4.500.000 gaan.

Wanneer deze criteria worden overschreden, zal dit pas gevolgen hebben wanneer zich dit 2 opeenvolgende boekjaren voordoet. Dan zal pas vanaf het daaropvolgende boekjaar de onderneming niet meer worden aanzien als een kleine vennootschap.

Soorten investeringsaftrek

Er zijn echter nog enkele uitzonderingen op de standaard 8%-regel, die reeds bestonden vóór de coronacrisis. De onderstaande specifieke investeringen genieten normaal gezien van ander tarief. Maar uit het aangepaste formulier 275U blijkt dat ook voor deze uitzonderingen het tarief van 25% kan worden toegepast.

Digitale investering

Digitale investeringen die tot stand gebracht zijn tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 kunnen in het daaropvolgende aanslagjaar genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Die digitale investeringen omvatten onder andere het aanschaffen van digitale betaal- en kassasystemen, witte kassa investeringen of de aankoop van een webshop voor e-commerce doeleinden.

Energiebesparende investeringen

Ook energiebesparende investeringen kunnen genieten van het fiscaal voordeel. Het tarief bedraagt ook hier 13,5%, maar om hiervan gebruik te kunnen maken moet de energiebesparende investering binnen een bepaalde categorie vallen. Bovendien moet men ook een attest, dat digitaal wordt aangevraagd, bijvoegen bij de belastingsaangifte.

Investeringen in beveiliging

Deze categorie betreft de investeringen die gedaan worden om bedrijfsgebouwen, voertuigen en andere goederen te beveiligen. Hiervoor kunnen kleine vennootschappen genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 20,5%.

Overdraagbaarheid van de investeringsaftrek

Aangezien de coronacrisis een flinke impact kan hebben op de resultaten van 2020 is het niet onmogelijk dat er onvoldoende winsten overblijven om de aftrek te kunnen benutten. In dat geval kan de aftrek worden overgedragen naar het volgend belastbaar tijdperk, waardoor de belastingbesparing niet verloren gaat. Zoals sommigen zich misschien nog herinneren bestond er voor investeringen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 reeds een verhoogde investeringsaftrek van 20%. Ook hiervoor werd de termijn voor de overdracht van deze ongebruikte investeringsaftrek nu verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk. Hierdoor is er geen verlies van de verhoogde investeringsaftek uit 2019.

Conclusie

We hopen uiteraard dat uw onderneming gespaard is gebleven van grote omzetverliezen door de coronacrisis. Maar indien uw onderneming wenst te investeren op korte termijn dan is dit jaar daarvoor toch de ideale gelegenheid. Een nieuwe investering kan tot wel 25% investeringsaftrek met zich meebrengen dit jaar, terwijl dezelfde investering volgend jaar slechts een aftrek van 8% zal betekenen.

Ook klaar om een investering te doen? Wij staan altijd voor u klaar met persoonlijk advies en gaan samen na of jouw geplande investering in aanmerking komt voor de verhoogde investeringsaftrek. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.